Publications by topic - Anthropology and literature

Return to Home

Return to Publications by topic

Books and special issues

   
2001 (with A. Oderwald, eds)  Dichter bij ziekte: Medische antropologie en literaire verbeelding. Special issue Medische Antropologie 13 (1). [order] [open access]
   
1986 (guest editor) Verhaal en werkelijkheid. Special issue Sociologisch Tijdschrift 13 (3):387-574. [inhoud]
   
1984 (editor with J. Verrips & J. van Bremen) Romantropologie II: Essays over antropologie en literatuur. Amsterdam: Antropologisch Sociologisch Centrum (141 pp). [inhoud]
   
1979 (editor with J. van Bremen and J. Verrips) Romantropologie: Essays over antropologie en literatuur. Amsterdam: Antropologisch Sociologisch Centrum (147 pp). [inhoud]
   
   
Articles  
2018 The belly open: Fieldwork, defecation and literature with a capital L. In: Pius Mosima (ed) A transcontinental career: Essays in honour of Wim van Binsbergen. Hoofddorp: Shikanda Press, pp. 51-60. [pdf]
   
2016 Shakespeare in the Ugandan bush. Anthropology Today 32 (1): 22-24. [pdf]
   
2014 De kunst en verleidelijkheid van het rechtop be-staan. De voeten. In: Arko Oderwald, Koos Neuvel & Willem van Tilburg (red) Een zachte machine: Een literaire reis door het lichaam. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 73-82. [pdf]
   
2014 Antropologie en verhalen. In: Coleta Platenkamp et al. (red) Maak er een boek van…!? Leren van patiënten en hun verhalen. Amsterdam: Stichting CCC, pp. 66-67. [text]
   
2013 (with Papreen Nahar) Understanding life through unwanted childlessness: Ethnography and fiction from Ghana, Bangladesh and ‘Dystopia’. Anthropology Today 29 (3): 3-7. [pdf]
   
2013 Begeren wat de ander begeert. René Girard over crisis. Sociologie 9 (1): 97-99. [pdf]
   
2012 Geen nieuw leven. De toekomst op slot en een verleden zonder betekenis. In: Arko Oderwald et al. (red) Nieuw leven: Geboorte in fictie. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 157-167. [pdf]
   
2012 (with Ad A. Kaptein et al.) Storying stories. Medical Education Development 2012; 2:e7. [pdf]
   
2011 Goedaardig. De kunst van het achterblijven. In: A. Oderwald, K. Neuvel & Willem van Tilburg (red) Ontspoorde cellen: Kanker in fictie. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 209-216. [pdf]
   
2011 (with A.A. Kaptein & F. Meulenberg) Verhalen, verhalen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 30 (3): 91-100. [pdf]
   
2010 Aangeraakt worden: Het gevaar van welkome intimiteit In: A. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (red) Besmet. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 17-28.[pdf]
   
2010 Rumpelstiltskin: The magic of the right word. In: Arko Oderwald, Willem van Tilburg & Koos Neuvel (eds) Unfamiliar knowledge: Psychiatric disorders in literature. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 37-44. [pdf]
   
2009 Het onbenul van gezonde mensen. In: A. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (red) Opname: Ziek tussen vier muren. Utrecht: De Tijdstroom. Pp. 117-132. [pdf]
   
2008

De eenzaamheid van zien en niet gezien worden. Voyeurisme bij Louis Paul Boon. In: A. Oderwald et al. Aan de ketting: Verslaving verbeeld. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 291-297. [pdf]

   
2007 De verlangens van een oude man. In: A. Oderwald et al. (red) Schrijven tegen de tijd: Over de kunst van het ouder worden. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 109-118. [pdf]
   
2004 Orphans in Highlife: An anthropological interpretation. History in Africa 31: 425-40. [pdf]
   
2004 Pijn, geen woorden. In: A. Oderwald, K. Neuvel & C. Hertogh (red) Pijn. Over literatuur en lijden. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 57-64. [pdf]
   
2003 Repelsteeltje. De magie van het juiste woord. In: A. Oderwalt, F. Meulenberg & W. van Tilburg (red) De taal van het gevoel. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas, pp. 62-72. [text]
   
2002 Het gewantrouwde lichaam. In: F. Meulenberg, J. van der Meer & A.K. Oderwald (red) Ziektebeelden. Essays over literatuur en geneeskunde. Utrecht: Lemma, pp. 219-24. [text]
   
2002 The performativity of Akan libations: a comment. Ghana Studies 5: 231-32. [pdf]
   
2001 (with A. Oderwald) Dichter bij ziekte: Ten geleide. Medische Antropologie 13 (1): 1-8. [pdf]
   
2000 (with A. Oderwald) Weg van de gehuurde zinnen, dichter bij ziekte: Medische antropologie en literaire verbeelding. Medische Antropologie 12 (1): 103-15. [pdf]
   
1999 De veroordeelde als rechter: Een antropologische visie op raadselverhalen. Volkskundig Bulletin 25 (1): 71-78. [pdf]
   
1996 The elder and his elbow: Twelve interpretations of an Akan proverb. Research in African Literatures 27 (3): 110-18. [pdf]
   
1992 "Tegen haat geen medicijn": het lied van een melaatse in een Ghanees dorp. Etnofoor 5 (1/2): 146-64. [pdf]
   
1989 Over het noodlot: Ghanese liederen en spreekwoorden. Etnofoor 2 (2): 59-69. [pdf]
   
1989

Ogen, eros en eenzaamheid. De antropologie van Louis Paul Boon. Hollands Maandblad 30 (2), Nr 495: 36-39. [pdf]

   
1987 Het verdriet van de ander: een antropologisch commentaar. Kultuurleven 54(6): 514-20. [pdf]
   
1986 Inleiding: Verhaal en Werkelijkheid. Sociologisch Tijdschrift 13 (3):389-419. [pdf]
   
1986 "Verhaal en Werkelijkheid": Wetenschappers en literatuur. Sociodrome 1986/3: 2-8. [pdf]
   
1984 (met J. Verrips & J. van Bremen) Ten geleide. In J. Verrips et al. (eds) Romantropologie II: Essays over antropologie en literatuur. Amsterdam: Antropologisch-Sociologisch Centrum, pp. v-x. [pdf]
   
1984 De antropoloog als toneelschrijver. In: J. Verrips et al. (eds) Romantropologie II: Essays over antropologie en literatuur. Amsterdam: Antropologisch-Sociologisch Centrum, pp. 45-87. [pdf]
   
1983 (with N.K. Asante Darko) Male chauvinism: men and women in Ghanian Highlife songs. In: C. Oppong (ed) Female and male in West Africa. London: George Allen & Unwin, pp. 242-55 (cf. 1981). [pdf]
   
1982 (with N.K. Asante Darko) The political meaning of Highlife songs in Ghana. African Studies Review 25 (1):27-35. [pdf]
   
1981 (with N. Asante Darko) Mannelijk chauvinisme: man en vrouw in Ghanese populaire muziek. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 8 (1): 167-82. [pdf]
   
1980 The image of death in Akan Highlife songs. Research in African Literatures 11 (2): 145-74.  [pdf]
   
1979 Het beeld van de dood in Ghanese Highlife liederen. In: J. van Bremen et al. (eds) Romantropologie. Amsterdam: Antropologisch Sociologisch Centrun, pp.19-51.


Return to Home
Return to Publications by topic