Publications by topic - Local history
Return to Home

Return to Publications by topic

Na mijn pensionering ben ik me onder meer bezig gaan houden met mijn familie- en dorpsgeschiedenis. Niet zo vreemd waarschijnlijk: even achterom kijken. Het zijn vooral korte Nederlandse stukjes in het historisch blad Alkmadders en het maandblad van het dorp (Oud Ade) De Brug.

After my retirement I became more and more interested in my family and village history. A kind of looking back. It resulted mostly in brief Dutch articles in our local history quarterly Alkmadders and the village (Oud Ade) monthly De Brug.

Books

   
2020 (met Ria van der Geest) Vlees & Geest. Herinneringen van een katholiek slagersgezin [Flesh/Meat & Spirit/Ghost. Memories of a catholic butcher family]. Uitgegeven in eigen beheer. [cover]
   
Articles  
   
2020 De Baker. Aflevering 2. Oude beroepen in en rond Oud Ade. Dorpsblad De Brug, juni 2020. [pdf]
   
2020 Het boerenbedrijf. Aflevering 1. Oude beroepen in en rond Oud Ade. Dorpsblad De Brug, mei 2020. [pdf]
   
2019 In gesprek met Theo van der Poel, streek-historicus. Alkmadders 37, nr. 148, pp. 14-17. [pdf]
   
2019 Café ’t Lageland: De eerste en de laatste foto. Alkmadders 37, nr 145, maart 2019, p. 10. [pdf]
   
2017 (met Theo van der Poel) Café ’t Lageland te Oud Ade: Een geschiedenis van 150 jaar. Deel 2: Het café, het dorp en de wijdere omgeving. Alkmadders nr. 138, Jaargang 35: 10-13. [pdf]
   
2017 (met Theo van der Poel) Café ’t Lageland te Oud Ade: Een geschiedenis van 150 jaar. Deel 1: De caféhouders van 1866 tot 2009. Alkmadders nr. 137, Jaargang 35: 14-18. [pdf]
   
2016 Een boenstoep in 2016. Alkmadders December 2016, p. 15. [pdf]
   
2016 Een kleine historie van een groot bedrijf: 50 Jaar ‘Gebroeders van der Poel’ in Oud Ade. Alkmadders juni 2016: 14-17. [pdf]
   
2015 Over onderduiken, bevrijding en een voedseldropping. Alkmadders maart 2015: 4-8. [pdf]
   
2014 Denkend aan Nico van Schie, fietsenmaker. Dorpsblad de Brug Oud Ade 42 (7): 5-6. [pdf]
   
2011 Het oude schoolgebouw in Oud Ade. Alkmadders 28 (nr 116): 6-8. [pdf]
   


Return to Home
Return to Publications by topic